Onkologi

Näringsbrist i samband med cancer är mycket vanligt, 15-40 % av tumörerna är kopplade till näringsbrist vid tidpunkten för diagnos och mer än 80 % när sjukdomen är i ett framskridet stadium.

Det finns många faktorer i cancerfall som påverkar näringstillståndet – näringsintaget minskar, behoven av näring ökar och det sker en större förlust av näringsämnen.

Tumören utsöndrar ämnen som ökar inflammationen och minskar aptiten, dessutom kan aptitlöshet uppstå som en följd av behandlingen. Ett annat ofta förekommande symptom är dysfagi (sväljningssvårigheter), på grund av tumörens läge (tumörer i huvudet, halsen eller matstrupen), eller som följd av behandling av oral mucosit, efter operation för tumör, m.m., vilket kan bidra till försämring av näringstillståndet. Dessa faktorer tillsammans leder i allmänhet till betydande viktminskning och näringsbrist, vilket försämrar prognosen för dessa patienter, minskar deras överlevnadschanser och reaktionen på behandling.

Allt detta visar att näringstillförseln är av grundläggande betydelse för cancerpatienter och att det är viktigt att säkerställa en god näringstillförsel som en betydande del av behandlingen.

I samband med cancer uppstår en överdriven katabolism vilket ökar behoven av både kalorier och proteiner.

Om det inte går att täcka dessa behov helt genom kosten, rekommenderas ett tillskott av kalorier och/eller proteiner.

"Enligt artikel 15 i lagen om garantier och rationell användning av läkemedel och medicintekniska produkter riktar sig denna information till hälsovårdspersonal som övar i Spanien och omfattas av spansk lagstiftning."
"ADVENTIA är inte ansvarig för olaglig, felaktig användning eller manipulering av innehållet och informationen på denna sida, såväl tillgången till användningen av informationen som innehållet på denna webbplats kommer ensam ansvara för den som gör det".